Phun khử khuẩn tại Công ty Brycen Việt Nam tại Huế

Công ty Dược-TBYT Nam Sông Hương là đơn vị được Công ty Brycen Việt Nam chọn để phun khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc.

Việc phun khử khuẩn được tiến hành ngay sau giờ làm việc của công ty, thực hiện định kỳ 10 ngày một lần.

Phun khử khuẩn NaNo Bạc tại các tay nắm cửa, khu vực nhiều người ra vào thường xuyên.

Các hệ thống máy tính được che đậy trước khi tiến hành phun.

Một lần nữa chúng tôi xin cám ơn quý đối tác khách hàng tại Huế chọn dịch vụ phun khử trùng của Công Ty Dược-TBYT Nam Sông Hương.

Hãy liên hệ với chúng tôi nhé: 02343511111