Toggle navigation

Găng Tay Y Tế, Nón Con Sâu, Bọc Chân, Áo Quần Bảo Hộ

Khẩu trang 3M lọc siêu bụi mịn KN95 9001,9001V

Khẩu trang 3M lọc siêu bụi mịn KN95 9001,9001V

Phân phối bởi cty Nam Sông Hương, 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Tấm chắn giọt bắn, tấm che nước bọt

Tấm chắn giọt bắn, tấm che nước bọt

Phân phối bởi công ty TBYT Nam Sông Hương 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Mắt kính bảo hộ lao động, kính bảo hộ, kính mổ mắt

Mắt kính bảo hộ lao động, kính bảo hộ, kính mổ mắt

Phân phối Bởi Cty TBYT Nam Sông Hương. 84-86 Ngô Quyền, Huế.Tel:02343511111

Găng tay y tế phẫu thuật tiệt trùng

Găng tay y tế phẫu thuật tiệt trùng

Phân phối Bởi Cty TBYT Nam Sông Hương. 84-86 Ngô Quyền, Huế.Tel:02343511111

Bộ áo quần bảo hộ, áo quần bảo hộ, áo quần phòng dịch

Bộ áo quần bảo hộ, áo quần bảo hộ, áo quần phòng dịch

Phân phối Bởi Cty TBYT Nam Sông Hương. 84-86 Ngô Quyền, Huế.Tel:02343511111

Bọc chân, trùm chân y tế

Bọc chân, trùm chân y tế

Phân phối Bởi Cty TBYT Nam Sông Hương. 84-86 Ngô Quyền, Huế.Tel:02343511111

Nón y tế, mũ y tế, nón con sâu, bọc trùm đầu

Nón y tế, mũ y tế, nón con sâu, bọc trùm đầu

Phân phối Bởi Cty TBYT Nam Sông Hương. 84-86 Ngô Quyền, Huế.Tel:02343511111

Găng tay y tế

Găng tay y tế

Phân phối Bởi Cty TBYT Nam Sông Hương. 84-86 Ngô Quyền, Huế.Tel:02343511111