Toggle navigation

Túi Y Tế Sơ Cấp Cứu Dành Cho Xe Khách Vận Tải Du Lịch

Túi y tế sơ cấp cứu 18*18*25 Đỏ/đen $150,000

Túi y tế sơ cấp cứu 18*18*25 Đỏ/đen $150,000

Công ty DP-TBYT Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế. SĐT: 02343511111

Túi cứu thương 15*15*20 Đỏ/đen $120,000

Túi cứu thương 15*15*20 Đỏ/đen $120,000

Công ty Dược Phẩm TBYT Nam Sông Hương. 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Túi y tế sơ cấp cứu dành cho xe 24-48 chỗ - Túi + Thuốc $300,000

Túi y tế sơ cấp cứu dành cho xe 24-48 chỗ - Túi + Thuốc $300,000

Công Ty DP-TBYT Nam Sông Hương. 19 Nguyễn Chí Diểu, Huế- 02343511111

Túi y tế sơ cấp cứu dành cho xe 16 chỗ - Túi + Thuốc $250,000

Túi y tế sơ cấp cứu dành cho xe 16 chỗ - Túi + Thuốc $250,000

Công Ty DP-TBYT Nam Sông Hương. 19 Nguyễn Chí Diểu, Huế- 02343511111
Túi y tế sơ cấp cứu dành cho xe 7 chỗ - Túi + Thuốc $200,000

Túi y tế sơ cấp cứu dành cho xe 7 chỗ - Túi + Thuốc $200,000

Công Ty DP-TBYT Nam Sông Hương. 19 Nguyễn Chí Diểu, Huế- 02343511111

Túi y tế sơ cấp cứu dành cho xe 4 chỗ- Túi + Thuốc $180,000

Túi y tế sơ cấp cứu dành cho xe 4 chỗ- Túi + Thuốc $180,000

Công Ty DP-TBYT Nam Sông Hương. 19 Nguyễn Chí Diểu, Huế- 02343511111