Toggle navigation

Túi Sơ Cứu Loại A, B, C

Túi sơ cứu loại C 2,249,000

Túi sơ cứu loại C 2,249,000

Công ty Dược Phẩm TBYT Nam Sông Hương 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Túi sơ cứu loại B $ 1,399,000

Túi sơ cứu loại B $ 1,399,000

Công ty Dược Phẩm TBYT Nam Sông Hương 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Túi sơ cứu loại A $ 1,159,000

Túi sơ cứu loại A $ 1,159,000

Công ty Dược Phẩm TBYT Nam Sông Hương 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111