Toggle navigation

Máy Đo Đường Huyết

Que test đường huyết Safe-accu

Que test đường huyết Safe-accu

Phân phối bởi CTY TBYT Nam Sông Hương. 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Máy đo đường huyết SD Check Hàn Quốc

Máy đo đường huyết SD Check Hàn Quốc

Phân phối bởi CTY TBYT Nam Sông Hương; 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Máy đo đường huyết Safe-Accu Đức

Máy đo đường huyết Safe-Accu Đức

Phân phối bởi CTY TBYT Nam Sông Hương. 84 Ngô Quyền, Huê. 02343511111

Máy đo đường huyết SD Code Free Hàn Quốc

Máy đo đường huyết SD Code Free Hàn Quốc

Phân phối bởi CTy TBYT Nam Sông Hương Đc: 84-86 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Máy đo đường huyết One Touch Ultra Plus Flex Johnson & Johnson

Máy đo đường huyết One Touch Ultra Plus Flex Johnson & Johnson

Phân phối bởi CTY TBYT Nam Sông Hương, 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Máy đo đường huyết CareSens N Không đau

Máy đo đường huyết CareSens N Không đau

Phân phối: CTY TBYT Nam Sông Hương. Đc: 84-86 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Que thử đương huyết GL-50 220,000

Que thử đương huyết GL-50 220,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đương huyết GL-42 220,000

Que thử đương huyết GL-42 220,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đương huyết OgCare 50Test 330,000

Que thử đương huyết OgCare 50Test 330,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đường huyết OgCare 25Test 170,000

Que thử đường huyết OgCare 25Test 170,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đường huyết Contour Plus 290,000

Que thử đường huyết Contour Plus 290,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đường huyết OneTouch Ultra 265,000

Que thử đường huyết OneTouch Ultra 265,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đường huyết Accuchek-Performa 320,000

Que thử đường huyết Accuchek-Performa 320,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đường huyết Accuchek-Active 250,000

Que thử đường huyết Accuchek-Active 250,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đường huyết Accuchek-Instant 229,000

Que thử đường huyết Accuchek-Instant 229,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đường huyết Codefree 190,000

Que thử đường huyết Codefree 190,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền, Huế

Que thử đương huyết On Call Plus 160,000

Que thử đương huyết On Call Plus 160,000

Phân phối bởi Công ty Nam Sông Hương. Dc: 84 Ngô Quyền, Tp Huế

Máy đo đường huyết Accu-Chek Performa Mỹ $1,500,000

Máy đo đường huyết Accu-Chek Performa Mỹ $1,500,000

Phân phối bởi Cty DP-TBYT Nam Sông Hương, 84 Ngô Quyền or 19 Nguyễn Chí Diểu, Huế 02343511111

Máy đo đường huyết OG-care Ý BH Trọn đời $850,000

Máy đo đường huyết OG-care Ý BH Trọn đời $850,000

Máy đo đường huyết OG Care phân phối bởi Cty Dược-TBYT Nam Sông Hương, 84 Ngô Quyền 02343511111

Máy đo đường huyết OneTouch Ultra2 Mỹ $1,500,000

Máy đo đường huyết OneTouch Ultra2 Mỹ $1,500,000

Phân phối bởi Công Ty DP TBYT Nam Sông Hương. Đc: 84 Ngô Quyền hoặc 19 Nguyễn Chí Diểu, Huế 

Máy đo đường huyết Accu-chek Instant Mỹ $1,200,000

Máy đo đường huyết Accu-chek Instant Mỹ $1,200,000

Phân phối Công ty TBYT Nam Sông Hương, Đc: 84 Ngô Quyền or 19 Nguyễn Chí Diểu Huế, 02343511111 

Máy đo đường huyết Contour Plus Đức $1,290,000 +tặng 01 test+ kim

Máy đo đường huyết Contour Plus Đức $1,290,000 +tặng 01 test+ kim

Phân phối bởi Cty Dược TBYT Nam Sông Hương - 84 Ngô Quyền, Huế 02343511111

Máy đo đường huyết Meditouch 2 Đức $1,350,000

Máy đo đường huyết Meditouch 2 Đức $1,350,000

Phân phối bởi Cty DP TBYT Nam Sông Hương- 84 Ngô Quyền,Huế - 19 Nguyễn Chí Diểu, Huế - 02343511111

    Máy đo đường huyết 3 in 1 GL50 Đức $1,350,000

    Máy đo đường huyết 3 in 1 GL50 Đức $1,350,000

    Phân phối bởi Cty DP TBYT Nam Sông Hương - 84 Ngô Quyền, Huế- 19 Nguyễn Chí Diểu, Huế - 02343511111