Toggle navigation

Test Nhanh Fastep-usa

Test nhanh FaStep Dạ dày H.p

Test nhanh FaStep Dạ dày H.p

Phân phối bởi Công Ty Dược-TBYT Nam Sông Hương

84 Ngô Quyền, Huế_ 02343511111

Test nhanh giang mai FaStep

Test nhanh giang mai FaStep

Phân phối bởi Công ty Dược-TBYT Nam Sông Hương

Đc: 84 Ngô Quyền, Huế. Hotline: 02343511111

Test nhanh Viêm gan B, C FaStep-USA

Test nhanh Viêm gan B, C FaStep-USA

Phân phối bởi Công Ty DP TBYT Nam Sông Hương 84 Ngô Quyền Huế 02343511111
Test nhanh Ma túy 4 chân FaStep-USA

Test nhanh Ma túy 4 chân FaStep-USA

Phân phối bởi Công Ty DP TBYT Nam Sông Hương 84 Ngô Quyền Huế 02343511111

Test nhanh HIV fastep USA

Test nhanh HIV fastep USA

Phân phối bởi Công Ty DP TBYT Nam Sông Hương 84 Ngô Quyền Huế 02343511111