Toggle navigation

Máy Huyết Học

Máy Huyết học tự động Cell-Dyn RUBY

Máy Huyết học tự động Cell-Dyn RUBY

Công ty Dược Phẩm TBYT Nam Sông Hương _ Liên hệ 02343511111

Máy phân tích Huyết học CELL-DYN SAPPHIRE

Máy phân tích Huyết học CELL-DYN SAPPHIRE

Công Ty Dược Phẩm TBYT Nam Sông Hương _ Liên hệ 02343511111